možnosti plateb
počítadlo přístupů
online: 10
dnes: 219
týden: 3040
produkty v akci
novinka
1 120 CZK (46,67 EUR)
1 150 CZK (47,92 EUR)
1 111 CZK (46,29 EUR)
nejprodávanější produkty
1 836 CZK (76,50 EUR)
1 779 CZK (74,13 EUR)
1 575 CZK (65,63 EUR)
---------------------------------------------------------------------
Pneumatiky volím podle:
Ceny
5/12 (42%)
Testů /referencí
1/12 (8%)
Značky
2/12 (17%)
Vozidla
2/12 (17%)
Jiné
0/12 (0%)
Nahodile
2/12 (17%)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající: 

TANYTA s.r.o.
IČ: 27969614

Sídlo: Ořechová 1877/13, 326 00 Plzeň
Zapsaný: V Obchodním rejstříku u KS Plzeň, oddíl C, vložka 19258
Telefon: 777 29 31 29

e-mail: info@tanyta.cz

Kupující: 

Spotřebitel – zákazník, obchodní vztahy jsou upraveny pro fyzické osoby nepodnikající( tzn. prodej není prováděn na IČO), zákonem čís. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

Pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné se tyto vztahy řídí zákonem čís. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.


Vstup do systému a objednávka zboží

Vstup do internetového obchodu prostřednictvím stránek www.pneuvelkoobchod.cz nepožaduje nutnost registrace zákazníka.

Zákazník(kupující) vyplní a odešle po potvrzení Obchodních podmínek objednávku. Tuto prodávající neprodleně po obdržení potvrdí zákazníkovi e-mailem a prověří hodnověrnost zákazníka.

Smlouvy jsou po svém uzavření archivovány a současně umožňují reprodukci.
Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu s ustanovením zákona čís. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jak nakupovat

   Použijte formulář pro výběr parametrů pneumatiky a zobrazte nabídku. Kliknutím na zvýrazněný název položky se zobrazí její detailní informace a ve většině případů její obrazový náhled. Kliknutím na ikonu košíku přidáte položku do košíku. Nákup dokončíte po kontrole Vašeho košíku vyplněním a odesláním závěrečného formuláře. Prostřednictvím tohoto formuláře je také možné provést registraci a tím uchovat Vaše údaje pro příští nákupy. Vaše objednávka bude potvrzena e-mailem, autorizována a zboží odesláno v co nejkratším možném termínu. 

Pro zdárný nákup je potřeba potvrdit obchodní podmínky!!
 

Objednávka

   V případě, že si vyberete z naší nabídky konkrétní produkt a odešlete elektronickou objednávku, potvrzujete tím závaznost Vaší objednávky a projevujete souhlas s obchodními podmínkami. Objednávky musí obsahovat jednoznačnou a reálnou identifikaci kupujícího (jméno, adresa, telefonní číslo, případně IČO, DIČ). V případě pochybností si dodavatel vyhrazuje právo tyto údaje prověřit a v případě nemožnosti prověřit odstoupit od smlouvy. Minimální dodávané množství jsou 2 ks pneumatik, nebo disků.

Objednávka je závazný právní akt pro obě smluvní strany, které musí dodržet. 

Pokud dojde k nedodržení, může jedna ze stran využít k vymožení práva všech možností, které ji nabízí právní řád ČR.
 

Dodávka

   Zboží bude dodáno v co nejkratším termínu - u běžného zboží je termín dodání většinou do cca 3 dnů, u méně běžného zboží na objednávku, které není skladem, může být dodací lhůta delší a bude se zákazníkem upřesněna e-mailem (telefonicky). Zboží objednané z externího skladu je dodáváno zpravidla do 5.-10.pracovních dnů. Tuto dobu může ovlivnit hlavní sezóna, vyšší moc a nepředvídatelné zkutečnosti. V případě zdržení dodávky je zákazník okamžitě informován. Dodavatel si vyhrazuje právo zaslat odběrateli i část objednávky, přičemž ta musí obsahovat ucelené množství v objednané položce.  

   Zboží dodáváme přepravní službou GLS, DPD, Geis  na dobírku po celé ČR v běžné pracovní době od 8 do 17 hod. Při převzetí zboží zákazník provede jeho kontrolu, potvrdí a převezme fakturu/dodací list. Balné a manipulace je ZDARMA. Cena dopravného objednaného zboží je min. 250,-Kč. Za sadu 4ks pneu zaplatíte zvýhodněnou cenu 400,-Kč. Za příslušenství se dopravné neúčtuje a to v tom případě, je-li součástí objednávky alespoň 2x pneumatika, 2xplechové nebo  2x hliníkové kolo.

Minimální dodávané množství jsou 2 ks pneumatik, nebo disků.

V případě zaslání objednávky po částech je cena dopravy shodná jako v případě, že by objednávka byla odeslána najednou.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou obratem. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, které se nepodařilo dodavateli prověřit-nedostatečná specifikace zboží, neznámá adresa, chybný telefon, e-mail.

Storno objednávky ze strany kupujícího

  Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Tim se rozumí zpráva o dokončení objednávky a její předání přepravní společnosti. V případě pozdějšího stornování potvrzené a odeslané objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Rozhodné pro posouzení storna je datum a čas jeho přijetí do systému. Veškeré operace jsou archivovány.  Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd. Zákaníkovi bude účtována cena dopravy tam i zpět, tak jak ji účtuje přepravní společnost, tj. jeden balík 2x250,- , dva balíky 4x400,-   Tuto škodu je prodávající oprávněn vymáhat po kupujícím soudně,  prostřednictvím rozhodce, určeného prodávajícím, případně prostřednictvím třetí strany.

 

Nepřevzetí objednaného zboží

   Pokud kupující objednávku nestornuje a je mu doručena, je povinen jí převzít.

V případě nepřevzetí  objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd. Zákazníkovi bude účtována cena dopravy tam i zpět, tak jak ji účtuje přepravní společnost, tj. jeden balík 1x250,- , dva balíky 2x400,-   Tuto škodu je prodávající oprávněn vymáhat po kupujícím soudně,  prostřednictvím rozhodce, určeného prodávajícím, případně prostřednictvím třetí strany.

Ceny

   Ceny jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Provozovatel zásilkového obchodu TANYTA s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. 
 

Platební podmínky

   Platba za zboží objednané prostřednictvím systému www.pneuvelkoobchod.cz je realizovaná prostřednictvím dobírky, příp. bankovním převodem, případně jinak po dohodě se zákazníkem. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, kterou zašle kupujícímu poštou, se zasílaným zbožím nebo předá osobně. 

Převzetím zásilky od přepravní společnosti na sebe přebírá odběratel povinnost úhrady za odebrané zboží za cenu dle e objednávky.

Tato platba může proběhnout dobírkou, nebo převodem na účet společnosti TANYTA s.r.o.

Neuhrazením této částky ( i její části) se odběratel vystavuje nebezpečí soudního i mimosoudního vymáhání. 

Po odeslání objednávky má kupující možnost využít internetové bankovnictví svojí banky a provést on line zadání bankovního příkazu. Zboží prodávající expeduje ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do

prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran.

 

Odesláním objednávky dává kupující oprávnění se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které

kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou

poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Zabezpečení zpětného odběru použitých pneumatik

   Dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. o povinnosti prodávajícího bezplatně přebírat od kupujícího opotřebované pneumatiky k ekologické likvidaci, lze provádět tento odběr po dohodě s námi na našem sběrném místě v areálu skladu na ulici Vrbenská 25, České Budějovice. 

Vztahuje-li se na výrobek povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, dle zákona č.185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 2,2 Kč/kg.

Záruka vrácení peněz

   Zákazník má dle zákona 367/2000 právo do 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a zakoupené zboží vrátit. Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Zboží musí být nové, nepoužité, nemontované. Nejlépe v originálním obalu.Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 15.dnů. Tato možnost není u zboží "na objednávku", což je zboží v okamžiku objednávky dostupné na externích skladech.  V případě vracení tohoto zboží je dodavatel oprávněn účtovat si storno poplatek 10% ceny zboží.

Možnost vrácení zboží ve lhůtě 14.dnů s nevztahuje na právnické osoby a OSVČ.


   Záruka vrácení peněz nebude poskytnuta, pokud zboží bude poškozeno, nebo ponese známky opotřebování. V případě vrácení zboží v rámci ČR hradí náklady za dopravné k zákazníkovi prodávající, od zákazníka zákazník.

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete v rubrice ke stažení, případně VÁM JEJ  POŠLEME NA POŽÁDÁNÍ.  
 

 

Záruky a reklamace

  Prodáváme pouze nové zboží od oficiálních výrobců a distributorů s veškerými atesty a homologacemi.

Vzhledem k specifickému způsobu výroby a dopravy pneumatik, nejsme schopni garantovat přesné datum výroby, stejně tak jako nejsme schopni garantovat místo výroby.   

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Záruční lhůta na zboží zakoupené u naší společnosti je 2 roky od prodeje, nejdéle však 5 let od data výroby (dle DOT na pneumatikách). Pro právnické osoby a podnikatele je tato záruka stanovena na šest měsíců od data nákupu, nebo dle rozhodnutí prodávajícího. Podmínky řeší Obchodní zákoník. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě, čehož důkazem je daňový doklad - faktura. Vady, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u dodavatele zboží do 3 dnů ode dne dodání zboží. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací.

 Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Formulář pro REKLAMACI naleznete v rubrice ke stažení, případně VÁM JEJ  POŠLEME NA POŽÁDÁNÍ.  

Okolnosti vylučující odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala, případně kupní smlouvu bez náhrady vypovědět.

 Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

 

Ochrana osobních dat

Nákupem  v internetovém obchodě pneuvelkoobchod.cz poskytujete některé z  následujících osobních údajů jeho provozovateli, kterým je společnost Tanyta s.r.o., Ořechová 1877/13, 326 00 Plzeň (dále jen správce).

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • doručovací a fakturační  adresu
 • IČO a DIČ

Stejné údaje poskytujete i v případě registrace v internetovém obchodě. Z hlediska zpracování osobních údajů jsou případy nákupu s registrací nebo bez ní obdobné.
 

Jméno, příjmení, název společnosti, doručovací adresu a telefonní číslo využívá  správce výhradně za účelem doručení objednaného zboží. Fakturační adresu, název společnosti, IČ a DIČ pak za účelem vystavení daňového dokladu k dokončenému nákupu. E-mail je využíván pro účely  vytvoření uživatelského účtu při registraci a pro identifikaci uživatele při přihlašování na účet.  Správce uchovává výše uvedené osobní údaje po dobu 10 let. Poté budou vymazány.

Zpracování osobních údajů je prováděno zaměstnanci správce a dodavateli softwarových služeb, kteří jsou ve smluvním vztahu se správcem ve smyslu §6 zákona o ochraně osobních údajů, a jsou vázáni mlčenlivostí. Stejný smluvní typ vztahu bude mezi správcem také s možnými budoucími dodavateli softwaru a aplikací, kterých se zpracování osobních údajů může týkat.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vyžádat si informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • údaje si pomocí uživatelského rozhraní aktualizovat nebo smazat,
 • vyžádat si smazání nebo aktualizaci těchto osobních údajů zasláním emailu,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   

Jak nakládáme se soubory  COOKIES?

Na e-shopu dobrepneu.cz zaznamenáváme IP adresy uživatelů, dobu pobytu na stránkách e-shopu a adresu, ze které uživatelé na e-shop přistupují. Tyto informace využíváme ke zkvalitnění našich služeb.

Pokud bychom chtěli cookies využít pro cílení reklamy nebo je poskytovat třetím stranám, udělali bychom to pouze na základě souhlasu uživatele.

Stránky našeho e-shopu lze procházet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Pokud poskytnete svůj email za účelem odběru newsletteru (buď společně s dalšímí údaji při nákupu či registraci), bude email využíván také pro realizaci této služby. V rámci newsletteru budou zasílány pouze informace relevantní zboží a nákupu na dobrepneu.c

Všechna data obsahující osobní údaje jsou zpracovány v zemích Evropské unie, které se řídí stejným rozhodnutím Evropské komise o jejich zpracování a ochraně (GDPR).

V průběhu doby, po kterou správce zpracovává osobní údaje, vyhodnocuje software na základě informací o aktivitě uživatelů jejich „profil“, který dále slouží ke zkvalitnění a zpřesnění služeb každému uživateli.

Závěrečná ustanovení

Dodavatel se za všech okolností snaží všechny spory vyřešit cestou smíru. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a českým právem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.

Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

„V případě, že dojde mezi námi a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

 

Tyto VOP byly vytvořeny ke dni 25. 5. 2018 dle ustanovení NOZ, platného od 1. 1. 2014 a další platné legislativy, hlavně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve svém znění odráží všechna specifika prodávané komodity a upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím tak, aby nedocházelo k nesrovnalostem ve vzájemném obchodním vztahu.

Obchodní vztah vzniká na základě svobodné vůle kupujícího a není možné si proto žádným způsobem vymáhat jiné podmínky, než zde obsažené.