počet produktů: 0
cena: 0 CZK (0 EUR)
možnosti plateb
počítadlo přístupů
online: 10
dnes: 123
týden: 815
produkty v akci
2 021 CZK (75.69 EUR)
550 CZK (20.6 EUR)
1 410 CZK (52.81 EUR)
1 440 CZK (53.93 EUR)
nejprodávanější produkty
1 446 CZK (54.16 EUR)
1 350 CZK (50.56 EUR)
2 178 CZK (81.57 EUR)
---------------------------------------------------------------------

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Prodávající: 

TANYTA s.r.o.
IČ: 27969614

Sídlo: Pražská 21/310, 30100 Plzeň
Zapsaný: V Obchodním rejstříku u KS Plzeň, oddíl C, vložka 19258
Telefon: 777 29 31 29

e-mail: info@tanyta.cz

Kupující: 

Spotřebitel – zákazník, obchodní vztahy jsou upraveny pro fyzické osoby nepodnikající( tzn. prodej není prováděn na IČO), zákonem čís. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

Pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné se tyto vztahy řídí zákonem čís. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
 

 


Vstup do systému a objednávka zboží


Vstup do internetového obchodu prostřednictvím stránek www.pneuvelkoobchod.cz nepožaduje nutnost registrace zákazníka.

Zákazník(kupující) vyplní a odešle po potvrzení Obchodních podmínek objednávku. Tuto prodávající neprodleně po obdržení potvrdí zákazníkovi e-mailem a prověří hodnověrnost zákazníka.

 

Smlouvy jsou po svém uzavření archivovány a současně umožňují reprodukci.
Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu s ustanovením zákona čís. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

 

Jak nakupovat

 

   Použijte formulář pro výběr parametrů pneumatiky a zobrazte nabídku. Kliknutím na zvýrazněný název položky se zobrazí její detailní informace a ve většině případů její obrazový náhled. Kliknutím na ikonu košíku přidáte položku do košíku. Nákup dokončíte po kontrole Vašeho košíku vyplněním a odesláním závěrečného formuláře. Prostřednictvím tohoto formuláře je také možné provést registraci a tím uchovat Vaše údaje pro příští nákupy. Vaše objednávka bude potvrzena e-mailem, autorizována a zboží odesláno v co nejkratším možném termínu. 

Pro zdárný nákup je potřeba potvrdit obchodní podmínky!!

 

Objednávka

   V případě, že si vyberete z naší nabídky konkrétní produkt a odešlete elektronickou objednávku, potvrzujete tím závaznost Vaší objednávky a projevujete souhlas s obchodními podmínkami. Objednávky musí obsahovat jednoznačnou a reálnou identifikaci kupujícího (jméno, adresa, telefonní číslo, případně IČO, DIČ). V případě pochybností si dodavatel vyhrazuje právo tyto údaje prověřit a v případě nemožnosti prověřit odstoupit od smlouvy. Minimální dodávané množství jsou 2 ks pneumatik, nebo disků.

Objednávka je závazný právní akt pro obě smluvní strany, které musí dodržet. 

Pokud dojde k nedodržení, může jedna ze stran využít k vymožení práva všech možností, které ji nabízí právní řád ČR.

 

Dodávka

   Zboží bude dodáno v co nejkratším termínu - u běžného zboží je termín dodání většinou do cca 3 dnů, u méně běžného zboží na objednávku, které není skladem, může být dodací lhůta delší a bude se zákazníkem upřesněna e-mailem (telefonicky). Zboží objednané z externího skladu je dodáváno zpravidla do 5.-10.pracovních dnů. Tuto dobu může ovlivnit hlavní sezóna, vyšší moc a nepředvídatelné zkutečnosti. V případě zdržení dodávky je zákazník okamžitě informován. Dodavatel si vyhrazuje právo zaslat odběrateli i část objednávky, přičemž ta musí obsahovat ucelené množství v objednané položce.  

   Zboží dodáváme přepravní službou IN TIME, GLS   na dobírku po celé ČR v běžné pracovní době od 8 do 17 hod. Při převzetí zboží zákazník provede jeho kontrolu, potvrdí a převezme fakturu/dodací list. Balné a manipulace je ZDARMA. Cena dopravného je 125,- Kč za kus objednaného zboží, min. 250,-Kč. Za sadu 4ks pneu zaplatíte zvýhodněnou cenu 400,-Kč. Za příslušenství se dopravné neúčtuje a to v tom případě, je-li součástí objednávky alespoň 2x pneumatika, 2xplechové nebo  2x hliníkové kolo.

Minimální dodávané množství jsou 2 ks pneumatik, nebo disků.

 

V případě zaslání objednávky po částech je cena dopravy shodná jako v případě, že by objednávka byla odeslána najednou.

 

 

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou obratem. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, které se nepodařilo dodavateli prověřit-nedostatečná specifikace zboží, neznámá adresa, chybný telefon, e-mail.

 

 

Storno objednávky ze strany kupujícího

 

  Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Tim se rozumí zpráva o dokončení objednávky a její předání přepravní společnosti. V případě pozdějšího stornování potvrzené a odeslané objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Rozhodné pro posouzení storna je datum a čas jeho přijetí do systému. Veškeré operace jsou archivovány.  Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd. Zákaníkovi bude účtována cena dopravy tam i zpět, tak jak ji účtuje přepravní společnost, tj. jeden balík 2x250,- , dva balíky 4x400,-   Tuto škodu je prodávající oprávněn vymáhat po kupujícím soudně,  prostřednictvím rozhodce, určeného prodávajícím, případně prostřednictvím třetí strany.

 

 

Nepřevzetí objednaného zboží

   

  Pokud kupující objednávku nestornuje a je mu doručena, je povinen jí převzít.

V případě nepřevzetí  objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd. Zákaníkovi bude účtována cena dopravy tam i zpět, tak jak ji účtuje přepravní společnost, tj. jeden balík 2x250,- , dva balíky 4x400,-   Tuto škodu je prodávající oprávněn vymáhat po kupujícím soudně,  prostřednictvím rozhodce, určeného prodávajícím, případně prostřednictvím třetí strany. 

Ceny

 

   Ceny jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Provozovatel zásilkového obchodu TANYTA s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. 

 

 

 

Platební podmínky

 

   Platba za zboží objednané prostřednictvím systému www.pneuvelkoobchod.cz je realizovaná prostřednictvím dobírky,příp. bankovním převodem, případně jinak po dohodě se zákazníkem. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, kterou zašle kupujícímu poštou, se zasílaným zbožím nebo předá osobně. 

 

Převzetím zásilky od přepravní společnosti na sebe přebírá odběratel povinnost úhrady za odebrané zboží za cenu dle dle objednávky.

Tato platba může proběhnout dobírkoou, nebo převodem na účet společnosti TANYTA s.r.o.

 

Neuhrazením této částky ( i její části) se odběratel vystavuje nebezpečí soudního i mimosoudního vymáhání. 

 

 
Po odeslání objednávky má kupující možnost využít internetové bankovnictví svojí banky a provést on line zadání bankovního příkazu.Zboží prodávající expeduje ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO, a.s.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do
prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran.
 
Odesláním objednávky dává kupující oprávnění se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které
kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou
poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

 

 

 

 

 

Zabezpečení zpětného odběru použitých pneumatik

 

   Dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. o povinnosti prodávajícího bezplatně přebírat od kupujícího opotřebované pneumatiky k ekologické likvidaci, lze provádět tento odběr po dohodě s námi na našem sběrném místě v areálu skladu na ulici Vrbenská 25, České Budějovice. 

Vztahuje-li se na výrobek povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, dle zákona č.185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 2,2 Kč/kg.
 

 

 

Záruka vrácení peněz

 

   Zákazník má dle zákona 367/2000 právo do 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a zakoupené zboží vrátit. Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Zboží musí být nové, nepoužité, nemontované. Nejlépe v originálním obalu.Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 15.dnů. Tato možnost není u zboží "na objednávku", což je zboží v okamžiku objednávky dostupné na externích skladech.  V případě vracení tohoto zboží je dodavatel oprávněnúčtovat si storno poplatek 10% ceny zboží.

Možnost vrácení zboží ve lhůtě 14.dnů s nevztahuje na právnické osoby a osoby, které používají zboží pro další prodej.


   Záruka vrácení peněz nebude poskytnuta pokud zboží bude poškozeno, nebo ponese známky opotřebování. V případě vrácení zboží v rámci ČR hradí náklady za dopravné k zákazníkovi prodávající, od zákazníka zákazník.

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete v rubrice ke stažení, případně VÁM JEJ  POŠLEME NA POŽÁDÁNÍ.  

 


 

Záruky a reklamace

 

  Prodáváme pouze nové zboží od oficiálních výrobců a distributorů s veškerými atesty a homologacemi.

Neprodáváme zboží starší 24.měsíců.

Vzhledem k specifickému způsobu výroby a dopravy pneumatik, nejsme schopni garantovat přesné datum výroby, stejně tak jako nejsme schopni garantovat místo výroby.   

Garantujeme Vám, že při nákup sady pneumatik budete mít všechny stejného původu.

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Záruční lhůta na zboží zakoupené u naší společnosti je 2 roky od prodeje, nejdéle však 5 let od data výroby (dle DOT na pneumatikách). Pro právnické osoby a podnikatele je tato záruka stanovena na šest měsíců od data nákupu, nebo dle rozhodnutí prodávajícího. Podmínky řeší Obchodní zákoník. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě, čehož důkazem je daňový doklad - faktura. Vady, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u dodavatele zboží do 3 dnů ode dne dodání zboží. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací.

 Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

 

Formulář pro REKLAMACI naleznete v rubrice ke stažení, případně VÁM JEJ  POŠLEME NA POŽÁDÁNÍ.  

 

 

 Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

PRAVIDLA COOKIES

Politika cookies internetového obchodu Yves Rocher Česká republika
 1. Co jsou soubory „cookies“?
  Soubory „cookies“ jsou textové soubory, uložené v zařízeních konečných uživatelů určené k používání internetových stránek. Tyto soubory umožňují rozpoznání zařízení uživatele a tím vhodné zobrazení internetových stránek přizpůsobených dle jeho individuálních preferencí. „Cookies“ obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pochází, čas jejich uložení na konečném zařízení a unikátní číslo.
 2. K čemu používáme soubory „cookies“? 
  Soubory „cookies“ se používají za účelem přizpůsobení obsahu internetových stránek preferencím uživatele a optimalizace využití internetových stránek. Používají se také k tvorbě anonymních (bez osobní identifikace uživatele) souhrnných statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatel používá internetové stránky, což umožňuje zdokonalování jejich struktury a obsahu.
 3. Jaké soubory „cookies“ používáme? 
  Používají se zpravidla dva druhy souborů „cookies“ – „dočasné“ a „trvalé“. První z nich, soubory dočasné, zůstanou na zařízení uživatele pouze do odhlášení z internetové stránky nebo vypnutí internetového prohlížeče. „Trvalé“ soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů „cookies“ nebo do momentu jejich ručního odstranění uživatelem.
  Soubory „cookies“ používané partnery operátorů internetových stránek, zejména uživateli internetových stránek, podléhají jejich vlastní ochraně osobních údajů.
  Cookies můžeme podrobně rozdělit s ohledem na:
  1. druhy cookies podle nezbytnosti realizace služeb:
   1. nezbytné – jsou naprosto nezbytné ke správnému fungování webové stránky a funkčnosti, kterou chce uživatel využít
   2. funkční – jsou důležité pro provoz webových stránek: slouží k obohacení funkčnosti stránek, bez nich budou stránky sice fungovat správně, nebudou však přizpůsobené preferencím uživatele; slouží k zajištění vysoké úrovně funkčnosti stránek, bez nastavení uložených v souboru cookie může být snížena úroveň funkčnosti webových stránek, ale neměla by znemožnit její úplné využití; slouží velmi důležitým funkčnostem webových stránek, jejich zablokování způsobí, že některé funkce nebudou správně fungovat;
   3. podnikatelské – umožňují realizaci podnikatelského modelu založeného na zpřístupnění webových stránek; jejich zablokování nezpůsobí celkovou nedostupnost fungování webových stránek, ale může snížit úroveň služeb v případě, že nebude možná realizace příjmů z fungování placených služeb pro majitele webových stránek. Do této kategorie patří např. reklamní nebo statistickécookies
  2. s ohledem na dobu, po jakou bude cookie umístěné v konečném zařízení uživatele: 
   1. Cookies dočasné (session cookies) – cookie umístěné na dobu použití prohlížeče (relace), bude smazáno po jeho uzavření
   2. Cookie trvalé (persistent cookie) – nemaže se po uzavření prohlížeče a zůstává v zařízení uživatele na dobu určitou nebo bez doby platnosti v závislosti na nastavení majitele webových stránek
  3. S ohledem na původ – administrátora webových stránek, který spravuje cookies: 
   1. Cookie vlastní (first party cookie) – cookie umístěné přímo majitelem webových stránek, které byly navštívené
   2. Cookie cizí (third-party cookie) – cookie umístěné vnějšími subjekty, jejichž součásti byly vytvořeny majitelem webových stránek
  4. S ohledem na cíl jakému slouží:    
   1. Konfiguraci webových stránek – umožňují nastavení funkcí a služeb webových stránek
   2. Bezpečnost a spolehlivost webových stránek – umožňují ověření pravosti a optimalizace výkonnosti webových stránek
   3. Ověřování – umožňují informování, kdy je uživatel přihlášený, díky čemuž mohou webové stránky ukazovat příslušné informace a funkce
   4. stav relace – umožňuje ukládání informací o tom, jak uživatel využívá webové stránky. Mohou se týkat nejčastěji navštěvovaných stránek nebo případně zpráv o chybách zobrazujících se na některých stránkách. Soubory cookie slouží k ukládání tzv. „stavu relace“, pomáhají zkvalitňování služeb a zvyšování komfortu prohlížení stránek.
   5. Procesy – umožňují správné fungování webových stránek a na nich dostupných funkcí
   6. Reklamy – umožňují zobrazování reklamy, která je zajímavější pro uživatele a zároveň hodnotnější pro vydavatele a inzerenty, personalizování reklamy, mohou být také používané k zobrazování reklam mimo webové stránky (domény)
   7. Lokalizace – umožňuje přizpůsobování zobrazovaných informací s ohledem na polohu uživatele
   8. Analýza a výzkum, audit sledovanosti – umožňuje majitelům webových stránek lépe porozumět preferencím uživatelů a prostřednictvím analýzy zkvalitňovat a rozvíjet produkty a služby. Majitel webových stránek nebo výzkumná agentura obvykle sbírají anonymně informace a zpracovávají data o trendech bez identifikace osobních údajů jednotlivých uživatelů
  5. Typy cookies s ohledem na zásah do soukromí uživatele:
   1. Neškodné – patří sem cookies nezbytné ke správnému fungování webových stránek; potřebné k umožnění provozu a fungování webových stránek, jejich fungování však nemá nic společného se sledováním uživatele
   2. Sledovací – využívané ke sledování uživatele, neobsahují však údaje umožňující identifikaci osobních údajů konkrétního uživatele
 4. Obsahují soubory „cookies“ osobní údaje?
  Osobní údaje shromažďované při používání souborů „cookies“ mohou být shromažďované  pouze za účelem vykonávání specifických funkcí pro uživatele. Tyto údaje jsou šifrovány tak, aby se zabránilo jejich přístupu neoprávněným osobám. 
 5. Odstraňování souborů „cookies“
  Standardně software sloužící k prohlížení internetových stránek implicitně (nepřímo) připouští umísťování souborů „cookies“ na konečném zařízení. Tato nastavení lze upravit tak, aby bylo možné zablokovat automatické zpracování souborů „cookies“ v nastavení internetového prohlížeče nebo informovat pokaždé, když jsou zaslány na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech práce se soubory „cookies“ jsou dostupné v nastavení software (internetového prohlížeče). 
  Omezení používání souborů „cookies“ může ovlivnit některé funkce dostupné na internetových stránkách.
 6.  

 

 

Tyto VOP byly vytvořeny ke dni 1.1.2014 dle ustanovení NOZ, platného od 1.1.2014 a ve svém znění odráží všechna specifika prodávané komodity a upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím tak, aby nedocházelo k nesrovnalostem ve vzájemném obchodním vztahu.

Obchodní vztah vzniká na základě svobodné vůle kupujícího a není možné si proto žádným způsobem vymáhat jiné podmínky, než zde obsažené.